Tumatanui: The experience of a group of Maori funeral directors: (A bicultural research project).

Loading...
Thumbnail Image
Authors
Taurima, W.
Cash, M.
Issue Date
1999
Type
Working Papers
Language
en
Keywords
Maori business , Funeral directors
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Alternative Title
Abstract
Kia Ora He Roa rawa te iwi Maori e ratu ana he oranga, e kahore hoki te Maori e whaka takato kaupapa, oranga no reira matika ake to matou ropu me o matou whakaora, ki te tiro tiro me te whakatiki ? tika, me pehea, na tenei kupapa e puta ai e tenei ao huri huri. Ka hikoi matou ke te rapu, ki te pa-tai-tai, me pehea ra I puta ai, te kaha o tenei roopu Maori mo te Maori, I ranga tira ai ratou, ai ratou mahi? A ka titiro matou ki o matou awanga ? wanga ano, kei takakahi matou, I o ratou whakaaro ke pouri ratou. Te ropu nei- he tangata, whaka takoto, tupa-paku. Ka tahu matou ka titiro, he tino rereke, tenei ropu Maori ? he pakari, he matau hoki ki te whaka-puta e tenei kaupapa (kawa). Ka kite matou koia nei te taonga hei whai nga e Matou ? tuatahi. Ki te reo o te iwi Maori, whakaronga. Ka nga taringa me te ngakau kia ronga kia mohio, te iwi e rua nga kaupapa, he titiro tanga ma matou. Tuatahi ko te ture me te kawa o te marae. Ko te marae hoki te kainga hei kohi-kohi e te matauranga o tenei ropu, a me matou hoki te tohunga e whai haere nei. Te kaupapa Maori mo te whanau, hapu ranei. Tuara ? me kohi hoki e nga whaka ? auaki me nga whakapapa ? e ihi nei matou ?Tumatanui? ? mo te whanau e whai mai nei a po-po. Ta matou kaupapa kia mohio ai nga tangata I nga korero ?E ki ana tetahi o nga kai mahi na korero, tino tau-reka-reka tenei kaupapa ? I homai nga I to tatou kai hanga?. Te meanui kia kite ai te ao, ke tei kaha, kia tonu tatou te iwi whenua, ki te rapu ora ? e ngari whaka puaki ? nga mai te tauira ? kia kotahi ai tatou. For many years Maori business has been researched, but in a non-Maori way. Our aim was to correct this: to examine, in a culturally appropriate way, how Maori enterprises survive and thrive in a monocultural business world. Our goal was to find some answers to the question: ?What makes a Maori business Maori? We began our journey by looking at a very specific and culturally sensitive area of business: Maori funeral directors. We recognised that here Maori business people seemed to do business differently. The stories of four families of funeral directors had one striking feature in common ? they were all skilled at ?breaking the oundaries?. This became the title of our first research project. To enable the ?voice? of the Maori enterprises to be eard, we have developed two research tools. The first is a research ?protocol?. This protocol allows knowledge gathering to take place in a way that respects the knowledge of the participants, who are the principal researchers, and is responsible to them and through Maori ?mentors?, to the Maori community. The second tool is a culturally appropriate way of gathering stories. We call this way ?tumatanui? or ?opening up? stories. Our purpose is to allow the stories about what one participant called ?the most callous industry that our heavenly father ever allowed to be created?, to be heard. These stories will challenge the New Zealand business community to look again at the advantages that could be gained by working together in a bicultural way.
Description
Citation
(1999) Tumatanui: The experience of a group of Maori funeral directors: (A bicultural research project) (The Open Polytechnic of New Zealand Monographs in Maori Business: Breaking the Boundaries No. 1). Lower Hutt, New Zealand: The Open Polytechnic of New Zealand.
Publisher
Rights
The protocol used in this research project aims to protect the moral rights of the Maori knowledge carriers. In accordance with this protocol, no material from the following stories should be used in any form without the prior approval of the relevant Maori researcher(s).
Journal
Volume
Issue
PubMed ID
DOI
ISSN
EISSN
Collections